Určite ste si všimli širokú ponuku už hotových mixov. Ale ak ste si nenašli ten svoj, môžete si ho vytvoriť.

1. Pridávaním do košíka si určujete druh a množstvo požadovaného tovaru z ponuky orechov, čokoládových dražé a sušeného ovocia. (Pokiaľ máte záujem z konkrétneho druhu väčšie množstvo, môžete vložiť do košíka niekoľkonásobne ten istý produkt)

2. Balíček je prijímaný ako výsledok jedného kusu želaného mixu. Ak si želáte viac ako jeden balíček vlastného mixu, či konkrétnu farbu ozdobnej stužky, pri uzavretí objednávky vložte do poznámky počet kusov a farbu stužky pre Váš druh balíčka. Samozrejme výsledná cena bude znásobená počtom objednaných balíčkov.

3. V prípade ak si želáte viac druhov Vami namiešaných balíčkov, po každom jednotlivom namiešaní prejdite do objednávky, ktorú následne potvrďte a uzavrite. Znova sa vraďte na ponuku výberu a v priebehu 24 hodín od objednania prvého balíčka môžete mixovať a uzatvárať akékoľvek ďalšie a ďalšie objednávky jednotlivého druhu balíčka za jedno poštovné. Všetky Vaše objednávky do 24 hodín budú účtované sumarizačne na jednej faktúre a odoslané jedným doručením.